LOOP MET ONS MEE EN ONTDEK DE GROOTE HEIDE OP 22 APRIL

Wat is de GHT Walk?

 

De Groote Heide Trail is een initiatief van Tom Liebrand en Marc van Dijk, al meer dan 20 jaar hebben zij de Groote Heide als trainingsgebied. Toen zij gevraagd werden door de organisatie van de WandelWeek Valkenswaard, twijfelden zij geen moment en hebben een afwisselende en uitdagende route samengesteld. Er is gekozen voor 2 afstanden; 15 en 28 km. Op zaterdag 22 april is deze route wandelend af te leggen vanuit Café du Commerce aan de ‘Statie’ (Frans van Beststraat 7a) in Valkenswaard.

 

De Groote Heide Trail Walk van zaterdag is opgenomen in het programma van de WandelWeek van Valkenswaard. Als afsluiting van het jaar waarin Valkenswaard zich wandelgemeente van Nederland mocht noemen worden meer dan 30 activiteiten georganiseerd. Het programma hiervan is te vinden op www.wandelweekvalkenswaard.nl

 

Inschrijving, kosten en betaling

Deelnameregistratie van de Groote Heide Trail  Walk verloopt via www.inschrijven.nl  Betaling geschiedt via automatische incasso. De deelname is definitief na e-mail bevestiging en ontvangst van de betaling. Voorinschrijven kan tot en met 17 april 2017 of totdat het maximaal aantal deelnemers van 500 is bereikt.

Na-inschrijven op 22 april is mogelijk indien de grens van 500 lopers nog niet is bereikt en kent een toeslag van 1,00 euro.

 

Voorinschrijving

15km – 10 euro

28km – 11,00 euro

 

Ophalen deelnamebewijs

Het ophalen van de deelnamekaart kan op zaterdag 22 april vanaf 8.00uur in de zaal van Café du Commerce, Frans van Beststraat 7a, Valkenswaard.

 

Starttijd

Er kan worden gestart tussen 08.30 en 09.30 uur

 

Wijzigen afstand en of deelnemer

Wijzigen afstand en of deelnemer kan tot 12 april 2017 per mail naar info@scarabee-sports.nl of op de dag zelf tot een uur voor de start bij de daarvoor ingerichte desk. Enkel bij een switch naar de langere afstand wordt het verschil in rekening gebracht, dit dient contant te worden voldaan.

INSCHRIJVEN

Algemene voorwaarden en reglementen van de “Groote Heide Trail Walk”

 • Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie en gezondheid
 • Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording
 • De trail walk wordt NIET gelopen op een afgesloten parcours
 • Deelnemers dienen zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels
 • Aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde opgevolgd te worden
 • De route is goed zichtbaar uitgezet met pijlen en een GPX bestand wordt beschikbaar gesteld in de week voorafgaand aan de trail walk, bij de start ontvangt u ook een routebeschrijving
 • De deelnemer dient zelf verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen
 • Bij de verzorgingspost zijn bekertjes maar het gebruik van eigen bekers wordt zeer op prijs gesteld!
 • Scarabee Events is behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen
 • De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade en eventuele blessures
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, starttijden en/of –plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld noch op vergoeding van (im)materiële schade bij niet volledig af (kunnen) leggen van het uitgezette parcours.
 • Door inschrijving erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit
 • reglement en welke tevens gelden als algemene voorwaarden.

CONTACT

Scarabee Events

Kerverijplein 32

5554 CX Valkenswaard

The Netherlands

 

Tel.:+31 40 207 00 32

E-mail: info@scarabee-sports.nl